Общ брой тестове
6 166 971 днес
Брой тестове днес
84 днес
Хората с най-високо IQ
135 IQ
notes
To receive a certificate with the results a provider fee of 8.99 usd incl. vat is required. Remuneration is payable via PayPal. Not a subscription service.
IQ тест за числена интелигентност Тест, който ще провери вашите математически способности